RizVN Login


STA ir kļuvusi SAIVA biedru

Sociālo Tehnoloģiju Augstskola, pirmā privāta augstskola Latvijā, ir kļuvusi par Strīdu alternatīvo izšķiršanas veidu asociācijas (SAIVA) biedru, kas ir Rīgas Šķīrējtiesas – viens no lielākajām šķīrējtiesām Latvijā – dibinātājs.

2013.gadā 20. aprīlī Sociālo Tehnoloģiju Augstskolā (STA) pasākumā “Lielā karjeras diena” ir notikusi sertifikāta svinīga pasniegšana, kas liecina, ka STA ir iekļauta Rīgas Šķīrējtiesas dibinātāja biedru rindās.

Asociācijas biedri ir lielākie uzņēmumi un organizācijas no dažādām ražošanas un pakalpojumu sniegšanas sfērām Latvijā. Galvenais asociācijas mērķis – strīdu alternatīvo izšķiršanas veidu attīstība ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas un Eiropas valstīs, kā arī izglītot uzņēmējus, kuri ir mūsdienu ekonomikas pamats, par visām šķīrējtiesas priekšrocībām.

Sertifikāta svinīgā pasniegšanas ceremonijā Rīgas Šķīrējtiesas tiesas priekšsēdētājs un Asociācijas valdes loceklis Jurijs Ņikuļcovs savā runā izteica pateicību STA vadībai un personīgi rektoram Jurim Zaķim par to, ka STA ir Asociācijas biedrs. Puses vienojās par auglīgu sadarbību nākotnē: studentu apmācībā, prakses un kvalifikācijas paaugstināšanā, kā arī par kopīgā atvērtā sanāksmēm, kurās puses varēs izrunāt aktuālas problēmas, kas saistītas ar nacionālo tiesvedību.

Uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas ar vien biežāk saprot to, ka ir nepieciešams mainīt novecojušos neefektīvos noteikumus, kas bremzē un traucē Latvijas ekonomikas attīstībai, ievest un izmantot ātrus un efektīvus instrumentus savā biznesā, nodrošinot turpmāku attīstību un uzplaukumu.

Informācijas centrs

+371 67 461 281