5TNL

Nr

Uzvārds

Vārds

Grupas kods

Piezīme

1.              

Atslēga

Gundega

5TNL-9

 

2.              

Auza

Jānis

5TNL-9

 

3.              

Auzāne

Vija

5TNL-9

 

4.              

Ševels

Edgars

5TNL-9

 

5.              

Zvilna

Solvita

5TNL-9

 

6.              

Vecbaštiks

Māris

5TNL-10

 

7.              

Apine

Baiba

5TNL-10

 

8.              

Avotiņa

Inga

5TNL

 

9.              

Ribaka

Biruta

5TNL

 

10.          

Skrodelis

Haralds

5TNL

 

11.          

Vilcēns

Zigmārs

5TNL

 

12.          

Bojāre

Lija

5TNL

 

13.          

Deičmane

Danute

5TNL

 

14.          

Eglīte

Anda

5TNL

 

15.          

Birnbaums

Aldis

5TNL

Valsts pārbaudījums 10./11. st. gadā

16.          

Logins

Kaspars

5TNL

17.          

Lūsa

Jānis

5TNL

18.          

Pastva

Jānis

5TNL

19.          

Zinčenko

Mihails

5TNL

20.          

Žuka

Natālija

5TNL

 

5TNL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Mart

Aprīlis

Maijs

Diploms jāapmaksā līdz 25.05.

GADĀ

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

180,00Ls

834,00Ls

 

5TNL-9

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Diploms jāapmaksā līdz 10.01.

GADĀ

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 10.12.

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

180,00Ls

507,00Ls

 

5TNL-10

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Diploms jāapmaksā līdz 10.02..

GADĀ

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

180,00Ls

616,00Ls