5TNL

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Gorkunova

Olga

2

Grantiņa

Svetlana

3

Hamane

Santa

4

Klemka

Ilze

5

Rudzītis

Aldis

6

Vasiļjeva

Gunta

7

Žuka

Natālija

8

Zvilna

Solvita

 

5TNL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Diploms

GADĀ

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

jāapmaksā līdz 10.06.

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

180,00Ls

834,00Ls

 

 

5TNL-9

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Ševels

Edgars

 

5TNL-9

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Diploms

GADĀ

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 10.12.

jāapmaksā līdz 10.01.

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

165,00Ls

492,00Ls

 

 

5TNL-10

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Vilcēns

Ainārs

 

5TNL-10

ptembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Diploms

GADĀ

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 10.02.

09,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

165,00Ls

601,00Ls