5TNkL3

Nr

Uzvārds

Vārds

1.              

Avota

Iveta

2.              

Beķere

Sarmīte

3.              

Circene

Ilze

4.              

Circenis

Atis

5.              

Gamidova

Alīna

6.              

Goba

Žanete

7.              

Ivanova

Laura

8.              

Lediņa

Ildze

9.              

Nazarova

Rita

10.          

Nikiforova

Anita

11.          

Ojere

Laura

12.          

Rakstiņa

Sanita

13.          

Zeilande

Liene

 

5TNkL3

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Diploms

jāapmaksā līdz 25.05.

GADĀ

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

165,00Ls

915,00Ls

 

 

5TNkL3-9

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Bērziņa

Anita

2

Boļševiča

Līga

3

Jansone

Ligita

4

Rauba

Kristīne

5          

Rozentāle

Laila

6

Zariņa

Dace

 

5TNkL3-9

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Diploms

jāapmaksā līdz 10.01.

GADĀ

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz10.12.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

165,00Ls

540,00Ls

 

 

5TNkL3-10

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Ūdre

Arta

 

5TNkL3-10

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Diploms

jāapmaksā līdz 10.02.

GADĀ

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

165,00Ls

665,00Ls