5TNkL2

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Āboliņa

Līga

2

Burjote

Rita

3

Ceriņa

Sanita

4

Eidiņa

Evita

5

Jakobsons

Mārcis

6

Kristapura-Nīmane

Inta

7

Kušķe

Gunita

8

Lagzdiņš

Sandis

9

Leneviča

Ginta

10

Leve

Indra

11

Naglovska

Olga

12

Viškere

Marita

 

5TNkL2

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Diploms

jāapmaksā līdz 25.05.

GADĀ

 

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

165,00Ls

915,00Ls

 

 

5TNkL2-9

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Alksnis

Kaspars

2

Bērziņa

Vineta

3

Buceniece

Ineta

4

Ļaksa

Kristīne

5

Rēdere

Agita

 

5TNkL2-9

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Diploms

jāapmaksā līdz 10.01.

GADĀ

 

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz10.12.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

165,00Ls

540,00Ls

 

 

5TNkL2-10

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Bajārs

Ģirts

2

France

Elīna

3

Komkova

Tatjana

4

Lipska

Sandra

 

5TNkL2-10

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Diploms

jāapmaksā līdz 10.02.

GADĀ

 

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

165,00Ls

665,00Ls