5TNkL1

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Andruševica

Agnese

2

Friks

Artis

3

Pakule

Nora

 

5TNkL1

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Diploms

jāapmaksā līdz 25.05.

GADĀ

 

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

165,00Ls

915,00Ls

 

 

5TNkL1-9

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Adamovičs

Egits

2

Andrejeva

Ruta

3

Deinis

Ivars

4

Gavare

Kristīne

5

Ģērķe

Brigita

6

Griķe

Velga

7

Jaudzema

Lūcija

8

Jirgenšteine

Maruta

9

Ķīvīte

Pārsla

10

Kokorēviča

Lita

11

Korņilova

Ija

12

Krastiņa

Vija

13

Krūmiņa

Ilze

14

Lagzdiņš

Dzintars

15

Liepiņa

Linda

16

Lukošus

Inga

17

Muceniece

Inese

18

Nolendorfa

Tatjana

19

Pastare

Maija

20

Priedīte

Sandra

21

Puķīte

Iveta

22

Rezina

Diāna

23

Roze

Aivija

24

Šuldrika

Inga

25

Umulis

Dzintars

26

Vingre

Una

27

Zāģere

Tatjana

28

Zaķe

Anita

29

Zeiliņa

Ilga

 

5TNkL1-9

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Diploms

jāapmaksā līdz 10.01.

GADĀ

 

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz10.12.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

165,00Ls

540,00Ls