5TNkL-9

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Barišņikova

Ilze

2

Bērziņa

Aija

3

Bērziņa

Agnese

4

Bērziņa

Inta

5

Briede

Aija

6

Cimermane

Kristīne

7

Cimermane

Elīna

8

Ciparsone

Māra

9

Dankbāre

Iveta

10

Dombrovska

Aiga

11

Dortāne

Aija

12

Erdmane-Hermane

Ineta

13

Ežmalis

Edvīns

14

Galere

Dace

15

Grīnberga

Aija

16

Ivanova

Erina

17

Jansone

Ilze

18

Jaunskunga

Ilze

19

Jēkabsone

Vaira

20

Kozlovskis

Normunds

21

Kušnere

Silvija

22

Lapčenoks

Andris

23

Morica

Dina

24

Paula

Laine

25

Pimucāne

Sintija

26

Priedīte

Renāte

27

Puķukalne

Baiba

28

Rulle-Zeļenkova

Iveta

29

Saulīte

Ludmila

30

Skudika

Dagnita

31

Šņigirova

Anna

32

Stakovska

Dace

33

Zandberga

Inga

34

Zariņa

Inese

35

Zariņa

Ina

36

Žīgure

Sanda

 

5TNkL-10

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Beļēviča

Inese

2

Paškēvica

Vēsma

3

Suharevska

Sanita

 

5TNkL-9

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Diploms

jāapmaksā līdz 10.01.

GADĀ

 

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz10.12.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

165,00Ls

540,00Ls

 

5TNkL-10

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Diploms

jāapmaksā līdz 10.02.

GADĀ

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

165,00Ls

665,00Ls