5ENnL

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Eglīte

Laima

2

Jēgers

Māris

3

Kalvāne

Madara

 

5ENnL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Diploms

GADĀ

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

jāapmaksā līdz 10.06.

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

180,00Ls

834,00Ls

 

 

5ENL-9

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Blūms

Mārtiņš

2

Boroviks

Guntis

3

Calane

Monta

4

Galoma

Renāte

5

Matule

Inta

6

Vasiljeva

Alīna

 

5ENL-9

Septembris

Oktobris

Novembris

Diploms

GADĀ

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 10.12

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

165,00Ls

383,00Ls

 

 

5ENL-10

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Vancāne

Kristīne

 

5ENL-10

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Diploms

GADĀ

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 10.02.

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

165,00Ls

601,00Ls