4TVL

Nr

Uzvārds

Vārds

1.                   

Beregovaja

Lana

2.                   

Bokmanis

Mārtiņš

3.                   

Brikšis

Mārtiņš

4.                   

Bundzis

Andrejs

5.                   

Fišere

Sarmīte

6.                   

Griķe

Evita

7.                   

Kļava

Arturs

8.                   

Kļaviņa

Dita

9.                   

Kundrats

Ivars

10.               

Lukstraupe-Bešo

Baiba

11.               

Rossoha-Sadoviča

Rita

12.               

Skraustiņa

Rita

13.               

Smiltnieks

Kārlis

14.               

Ulpis

Andris

15.               

Zubova

Vintra

 

4TVL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Diploms

jāapmaksā līdz 25.05.

GADĀ

 

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

180,00Ls

930,00Ls

 

 

4TVL-9

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Balode

Diāna

2

Bērziņš

Edgars

3

Blaževiča

Anastasija

4

Drupa

Edijs

5

Glebavičs

Edmunds

6

Stulpāns

Jānis

7

Žagata

Kitija

 

 

4TVL-9

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Diploms

jāapmaksā līdz 10.01.

GADĀ

 

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz10.12.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

165,00Ls

540,00Ls

 

 

4TVL-10

Nr

Uzvārds

Vārds

1.                   

Leimane

Linda

2.                   

Liepiņš

Andris

3.                   

Mažolis

Normunds

4.                   

Seņka-Sevostjanova

Sintija

 

4TVL-10

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Diploms

jāapmaksā līdz 10.02.

GADĀ

 

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

165,00Ls

665,00Ls