4TNL

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Apine

Baiba

2

Atslēga

Gundega

3

Auzāne

Vija

4

Avotiņa

Inga

5

Birnbaums

Aldis

6

Bojāre

Lija

7

Deičmane

Danute

8

Eglīte

Anda

9

Logins

Kaspars

10

Lūsa

Jānis

11

Milbreta

Iveta

12

Pastva

Jānis

13

Ribaka

Biruta

14

Skrodelis

Haralds

15

Vecbaštiks

Māris

16

Vilcēns

Zigmārs

17

Zinčenko

Mihails

 

 

4TNL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Mart

Aprīlis

Maijs

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

654,00Ls

327