407TNkL4

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Artimoviča

Diāna

2

Barkāns

Andris

3

Bērziņa

Sandra

4

Bērziņš

Zigmārs

5

Cielava

Baiba

6

Ciseļonoka

Aija

7

Damškalne

Inga

8

Eihe

Marika

9

Else

Angelina

10

Gerasimenko

Edīte

11

Grikke

Laila

12

Krieviņa

Sandra

13

Kuzņecovs

Valters

14

Liepiņš

Rinalds

15

Liniņš

Edgars

16

Meļķe

Solvita

17

Paura

Inta

18

Ratniece

Valda

19

Rudzīte

Aiva

20

Sirsniņa

Zane

21

Štelfa

Anita

 

407TNkL4

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

750,00Ls

375