407TNkL3

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Cerbulis

Zigmunds

2

Fomenkova

Jeļena

3

Grīsle

Iveta

4

Gulbis

Edgars

5

Koroševska

Ruta

6

Krūkle

Aina

7

Mežale

Dana

8

Nauzere

Vineta

9

Ņevļeva

Svetlana Lana

10

Pupina

Katrīna

11

Robežnieks

Aldis

12

Roze

Santa

13

Saušs

Raimonds

14

Šidlauska

Evita

15

Tiliba

Solveiga

 

407TNkL3

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

750,00Ls

375