407TNkL2

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Armanoviča

Dace

2

Austruma

Iveta

3

Auziņa

Ingrīda

4

Bremze

Ērika

5

Buša

Daiga

6

Cimermane

Iruta

7

Dimante

Kristīne

8

Dreimane

Inga

9

Gailīte

Maija

10

Groskaufmane

Kristīne

11

Jēgere

Marika

12

Karašniece

Sandra

13

Lapševska

Velga

14

Meldere

Sandra

15

Priedīte-Jakovļeva

Ingūna

16

Rumba

Edgars

17

Stūrīte

Sandra

18

Trezune

Ilze

19

Vilmane

Gunita

20

Zariņa

Antra

 

407TNkL2

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

750,00Ls

375