407TNkL1

Nr

Uzvārds

Vārds

1.                   

Bidlova

Elina

2.                   

Bodniece

Sintija

3.                   

Bondare

Ingrīda

4.                   

Dipnere

Alise

5.                   

Egle

Solvita

6.                   

Ezera

Gundega

7.                   

Fabians

Egils

8.                   

Griezne

Arta

9.                   

Kļaviņa

Santa

10.               

Ludbarša

Iveta

11.               

Maļavkina

Laura

12.               

Miķelsone

Gundega

13.               

Pilāts

Andris

14.               

Poķis

Rihards

15.               

Pudule

Astrīda

16.               

Puriņa

Aigija

17.               

Riba

Inga

18.               

Semjonova

Ilona

19.               

Silava

Diāna

20.               

Siliņa

Līga

21.               

Svilpe

Ligita

22.               

Tīsa

Baiba

23.               

Vimba

Maira

24.               

Zvaigzne

Māra

 

407TNkL1

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

750,00Ls

375