407TNkL

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Aļeksejeva

Baiba

2

Anģēna

Inga

3

Brikaine

Laila

4

Gonta

Irita

5

Jonuška

Inese

6

Kosarenko

Ludmila

7

Krasta

Aija

8

Krasts

Jānis

9

Linde

Andris

10

Nimroda

Maruta

11

Paula

Daina

12

Potapova

Ruta

13

Potapovs

Normunds

14

Priekule

Kristīne

15

Saļņikova

Benita

16

Senkāne

Inga

17

Smildzēja

Krista

18

Uice

Evita

19

Veidemane

Sanita

20

Zemīte

Ginta

 

 

407TNkL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

750,00Ls

375