407ENkL(k)

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Dakule

Rita

2

Daudiša

Laura

3

Kauliņa

Santa

4

Krastiņa

Ieva

5

Ozola

Inese

6

Pundure

Jolanta

7

Reine

Sarmīte

8

Šarko

Andris

9

Šaškevičs

Mārtiņš

 

 

407ENkL(cr)

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Leinarte

Daina

2

Valgere

Sandra

 

 

407ENkL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

750,00Ls

375