3TPK

Nr

Uzvārds

Vārds

1.                   

Bogdanova

Aļina

2.                   

Čebanova

Karina

3.                   

Goļiševska

Irēna

4.                   

Murujevs (Muruev)

Eduards (Eduard)

5.                   

Tjurina

Ksenija

6.                   

Troicka

Marina

 

 

3TPK

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

750,00Ls

375