3TNL

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Balmane

Dita

2

Bobkova

Irina

3

Circina

Inese

4

Dambe

Jeļena

5

Dunovska

Daiga

6

Dzeva

Romans

7

Gapone

Vēsma

8

Jamščikova

Marina

9

Jaroško-Rešetņikova

Tatjana

10

Karpoviča

Marija

11

Kaštaļjans

Aleksandrs

12

Koks

Rolands

13

Koloda

Dana

14

Koroševska

Sanita

15

Kumpiņa

Diāna

16

Pērle

Inga

17

Pētersons

Jānis

18

Rancāns

Raimonds

19

Reinsone

Kristīna

20

Šteinberga

Daiga

21

Strazdiņš

Mārtiņš

22

Vanags

Kaspars

23

Vilkaste

Valērijs

24

Volodins

Vladimirs

 

 

3TNL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Mart

Aprīlis

Maijs

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

654,00Ls

327