3TNK

Nr

Uzvārds

Vārds

1.                   

Baranova

Elona

2.                   

Beča

Ņina

3.                   

Dembrovere

Nataļja

4.                   

Gnatjuka

Nataļja

5.                   

Ļevuņecs

Aleksandrs

6.                   

Mickeviča

Jeļizaveta

7.                   

Mišutovs

Aleksejs

8.                   

Usanova

Anžella

 

 

3TNK

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Mart

Aprīlis

Maijs

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

654,00Ls

327