3SaPL

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Arāja

Linda

2

Dūda

Mudīte

3

Dzene

Lāsma

4

Karmišina

Jūlija

5

Kurzemniece

Egija

6

Sujetova

Jūlija

7

Tikere

Tatjana

8

Vasiļčenko

Olga

 

 

3SaPL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

130,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

130,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

130,00Ls

780,00Ls

390