3EPL

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Cinītis

Andris

2

Dargēviča

Iluta

3

Lomakina

Anastasija

4

Paršina

Jeļena

5

Sapogova

Anžela

6

Skuķe

Lāsma

7

Umbrasa

Jeļena

8

Vaščenko

Jekaterina

9

Vēze

Baiba

10

Volovika

Tatjana

11

Zdanovskis

Jānis

 

 

3EPL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls

750,00Ls

375