3ENL

Nr

Uzvārds

Vārds

1.              

Berģe

Inese

2.              

Bleija

Ieva

3.              

Brokāne

Agnese

4.              

Bužoka

Benita

5.              

Jauga

Jolanta

6.              

Jodo

Valentīna

7.              

Meisīte

Inese

8.              

Palamarčuks

Andris

9.              

Popravko

Irina

10.          

Šavronska

Una

11.          

Vēberts

Normunds

12.          

Veisa

Līga

13.          

Vilnis

Aivars

14.          

Zaķīte

Sintija

 

 

3ENL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Mart

Aprīlis

Maijs

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

654,00Ls

327