308TNkL1

Nr

Uzvārds

Vārds

1.             

Aperāns

Māris

2.             

Apse

Mārtiņš

3.             

Aumeistere

Jana

4.             

Ausekle-Resčevska

Agnese

5.             

Avgustiņa

Vineta

6.             

Balodis

Guntis

7.             

Bents

Uģis

8.             

Fatejeva

Gita

9.             

Joselis

Armands

10.         

Kučeruka

Daina

11.         

Meiksnere

Nora

12.         

Mekšs

Jānis

13.         

Millere

Iveta

14.         

Pētersone

Ilze

15.         

Poluhina

Ludmila

16.         

Praula

Arta

17.         

Roga

Imants

18.         

Rozenštoka

Ilze

19.         

Rugāja

Inese

20.         

Silarāja

Ilze

21.         

Šīrante-Znotiņa

Ilze

22.         

Šmāla

Māra

23.         

Valpētere

Vita

24.         

Veinberga

Aelita

25.         

Vilmane

Daina

26.         

Zeļģe

Solvita

27.         

Zunde

Alda

28.         

Zvidriņa

Aija

 

3. kurss  08/09 st.g.

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

GADĀ

jāapmaksā līdz 15.11.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

150,00Ls

75,00Ls

75,00Ls

150,00Ls

75,00Ls

75,00Ls

150,00Ls

750,00Ls