2TPL

Nr

Uzvārds

Vārds

1.                   

Dombrovska-Krēmere

Beatrise

2.                   

Hamiduļļina

Elīna

3.                   

Hižņaka

Viktorija

4.                   

Karlsone

Santa

5.                   

Kohūtova-Damlica

Alise

6.                   

Krūmiņa

Ruta

7.                   

Lācis

Andris

8.                   

Meļko

Solvita

9.                   

Nagle

Elīna

10.               

Poļakova

Viktorija

11.               

Prancāns

Kristaps

12.               

Reinis

Egils

13.               

Taraseviča

Inese

14.               

Vīmane

Ieva

 

 

2TPL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1.līmenis

110,00Ls

55,00Ls

55,00Ls

55,00Ls

55,00Ls

110,00Ls*

55,00Ls*

55,00Ls*

110,00Ls*

660,00Ls

330

2.līmenis

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls*

62,50Ls*

62,50Ls*

125,00Ls*

750,00Ls

375

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.