2TPK

Nr

Uzvārds

Vārds

1.                   

Afanasjeva

Anastasija

2.                   

Baidaks (Baidak)

Viktors (Viktor)

3.                   

Čislovs

Maksims

4.                   

Daņilova

Ņina

5.                   

Dorofeikovs

Kuzma

6.                   

Drozdova

Sņežana

7.                   

Eglīte

Nataļja

8.                   

Freitāga

Evelīna

9.                   

Laizāns

Jevgenijs

10.               

Luceviča

Anastasija

11.               

Maksimova

Olga

12.               

Mežeckis

Jurijs

13.               

Osko

Artūrs

14.               

Prokopenko

Nadežda

15.               

Reuta

Alla

16.               

Ruļuka

Jeļena

17.               

Stupčiks

Dmitrijs

18.               

Vinņikova

Marina

 

 

2TPK

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1.līmenis

110,00Ls

55,00Ls

55,00Ls

55,00Ls

55,00Ls

110,00Ls*

55,00Ls*

55,00Ls*

110,00Ls*

660,00Ls

330

2.līmenis

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls*

62,50Ls*

62,50Ls*

125,00Ls*

750,00Ls

375

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.