2TNL

Nr

Uzvārds

Vārds

1.                   

Antensone

Inga

2.                   

Dinsberga

Līga

3.                   

Freimane

Antra

4.                   

Galilejevs

Sergejs

5.                   

Galītis

Raivis

6.                   

Hmeļņickis

Daneks

7.                   

Ikmane

Ieva

8.                   

Kleinberga

Jana

9.                   

Lenevičs

Uldis

10.               

Liepiņa

Vija

11.               

Līne

Inita

12.               

Melnis

Viesturs

13.               

Orbidāne

Līga

14.               

Rezevska

Una

15.               

Šteina

Indra

16.               

Stucis

Arnolds

17.               

Suipe

Sanita

18.               

Šupiņa

Santa

19.               

Svārups

Gatis

20.               

Tihomirovs

Edvīns

21.               

Valtere

Marita

22.               

Začs

Intars

23.               

Zvejniece

Agnese

 

 

2TNL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1.līmenis

94,00Ls

47,00Ls

47,00Ls

47,00Ls

47,00Ls

94,00Ls

47,00Ls

47,00Ls

94,00Ls

564,00Ls

282

2.līmenis

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

654,00Ls

327

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.