2TNK

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Čumakova

Tatjana

2

Egliena

Tatjana

3

Galuščaka

Jūlija

4

Gromovs

Aleksejs

5

Moškirjovs

Andrejs

6

Šiško

Olga

7

Šiško

Antons

8

Vēvere

Larisa

 

2TNK

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1.līmenis

94,00Ls

47,00Ls

47,00Ls

47,00Ls

47,00Ls

94,00Ls

47,00Ls

47,00Ls

94,00Ls

564,00Ls

282

2.līmenis

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

654,00Ls

327

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.