2TDL

Nr

Uzvārds

Vārds

1.                   

Anohina

Dana

2.                   

Balode

Laila

3.                   

Kolodjuka

Kristīne

4.                   

Kopilova

Vera

5.                   

Mocebekere

Linda

6.                   

Neļķe

Māra

7.                   

Tilinde

Sintija

8.                   

Vītoliņa

Linda

9.                   

Zālīte

Zane

10.               

Ziemelis

Kristaps

 

2TDL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1.līmenis

110,00Ls

55,00Ls

55,00Ls

55,00Ls

55,00Ls

110,00Ls*

55,00Ls*

55,00Ls*

110,00Ls*

660,00Ls

330

2.līmenis

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls*

62,50Ls*

62,50Ls*

125,00Ls*

750,00Ls

375

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.