2SaPL

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Ardava

Sabīne

2

Ozola

Inese

3

Puķītis

Armands

4

Retjunskihs

Andrejs

5

Tilinde

Agnese

 

 

2SaPL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1.līmenis

130,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

130,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

130,00Ls

780,00Ls

390

2.līmenis

145,00Ls

72,50Ls

72,50Ls

72,50Ls

72,50Ls

145,00Ls

72,50Ls

72,50Ls

145,00Ls

870,00Ls

435

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.