2SaPK

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Bondareva

Olga

2

Černovs

Iļja

3

Gorte

Tatjana

4

Kudrjavceva

Viktorija

5

Kuzņecova

Jeļena

6

Medvedeva

Alina

7

Orlova

Natālija

8

Sokolova

Darja

 

 

2SaPK

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1.līmenis

130,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

130,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

130,00Ls

780,00Ls

390

2.līmenis

145,00Ls

72,50Ls

72,50Ls

72,50Ls

72,50Ls

145,00Ls

72,50Ls

72,50Ls

145,00Ls

870,00Ls

435

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.