2EPL

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Borisovs

Kirils

2

Jermolajeva

Irina

3

Kasparsons

Artūrs

4

Kiseļova

Jekaterina

5

Kupreviča

Kristīne

6

Lubāne

Evelīna

7

Melngailis

Kārlis

8

Prikule

Diāna

9

Saukums

Aigars

10

Stalgēviča

Diāna

 

 

2EPL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1.līmenis

110,00Ls

55,00Ls

55,00Ls

55,00Ls

55,00Ls

110,00Ls*

55,00Ls*

55,00Ls*

110,00Ls*

660,00Ls

330

2.līmenis

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls*

62,50Ls*

62,50Ls*

125,00Ls*

750,00Ls

375

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.