2EPK

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Džuvaga

Anastasija

2

Grovere

Tatjana

3

Jerohina

Jevgeņija

4

Miļeškins

Aleksejs

5

Olaga

Angelina

6

Pahomovs

Sergejs

7

Pavlovska

Karina

8

Šeško

Karina

9

Smirnova

Jekaterina

10

Snovaļeva

Nataļja

11

Snovaļova

Jeļena

 

 

2EPK

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1.līmenis

110,00Ls

55,00Ls

55,00Ls

55,00Ls

55,00Ls

110,00Ls*

55,00Ls*

55,00Ls*

110,00Ls*

660,00Ls

330

2.līmenis

125,00Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

62,50Ls

125,00Ls*

62,50Ls*

62,50Ls*

125,00Ls*

750,00Ls

375

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.