2ENK

Nr

Uzvārds

Vārds

1.                   

Astafjeva

Natālija

2.                   

Curko

Svetlana

3.                   

Dvinska

Nataļja

4.                   

Eiduka

Nataļja

5.                   

Gecmane

Olga

6.                   

Gruntova

Larisa

7.                   

Gruzēviča

Violeta

8.                   

Ločmane

Nadežda

9.                   

Miteva

Jekaterina

10.               

Savicka

Jūlija

11.               

Sviderskis

Ivans

12.               

Vartanova

Marija

13.               

Žedane

Ludmila

 

2ENK

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1.līmenis

94,00Ls

47,00Ls

47,00Ls

47,00Ls

47,00Ls

94,00Ls

47,00Ls

47,00Ls

94,00Ls

564,00Ls

282

2.līmenis

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

54,50Ls

54,50Ls

109,00Ls

654,00Ls

327

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* trešajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.