22.09.2008.

 

Ieplānots sarakstā

Izmaiņas

Grupa

Datums

Laiks

Studiju priekšmets

Docētājs

Datums

Laiks

3 ENL

11.10.2008

15.45-19.00

Uzņēmējdarbības plānošana

Jakubāne Judīte, vieslek.

15.11.2008

15.45-18.50

2 ENL

25.10.2008

15.45-19.00

Uzņēmējdarbības vadīšana

Jakubāne Judīte, vieslek.

13.12.2008

15.45-18.50

2 TDL

22.10.2008.

9.00-10.30

Cilvēktiesības

Putāne Vija, vielek.

07.01.2009.

9.00-10.30

2 TPL

24.10.2008.

18.00-21.05

Cilvēktiesības

Putāne Vija, vielek.

30.10.2008.

18.00-21.05

3 TNL

4 TNL

25.10.2008.

12.35-15.40

Jūras tiesības. Jūras un gaisa pārvadājumu tiesiskais nodrošinājums

 

Putāne Vija, vielek.

10.01.2009.

9.00-12.05