30.04.2008.

 

Sakarā ar to, ka darbdiena ir pārcelta no 2. uz 10. maiju:

 

1.       Atcelt 10.05.2007 ieplānotās nodarbības nepilna laika studentiem;

2.       Apstiprināt nodarbību pārnešanās:

 

Ieplānots sarakstā

Izmaiņas

Grupa

Datums

Laiks

Studiju priekšmets

Docētājs

Datums

Laiks

1TNL 2TNL

10.05.2008

09.00-12.05

Prakse.Juridiskā lietvedība mazos uzņēmumos

Briģis Pavels, vieslek.

17.05.2008

 

3TNL

10.05.2008

12.35-15.40

Darba tiesības

Briģis Pavels, vieslek.

17.05.2008

 

3TNL

10.05.2008

15.45-18.50

Prakse. Civiltiesības.Ligumiskās tiesības

Briģis Pavels, vieslek.

17.05.2008

 

1ENL 2ENL 1TNL

17.05.2008

12.35-15.40

Svešvaloda

Kuļbacka Vera, doc.

 

09.00-12.05

07TNkL4

10.05.2008

09.00-12.05

Svešvaloda

Zanda Elza, lek.

17.05.2008

15.45-18.50

1TNL

10.05.2008

12.35-15.40

Svešvaloda

Zanda Elza, lek.

14.06.2008

 

07TNkL4

17.05.2008

15.45

Svešvaloda ieskaite

Zanda Elza, lek.

14.06.2008

12.00

 

3.       Atcelt nodarbības un pēc sarunāšanās ar docētājiem pārnest uz citu laiku:

 

Ieplānots sarakstā

Grupa

Datums

Laiks

Studiju priekšmets

Docētājs

3TNK

10.05.2008

09.00-10.30

Darba tiesības

Daņilova Izabella, doc.

3TNK

10.05.2008

09.00-10.30

Prakse.Ligumiskās tiesības

Daņilova Izabella, doc.

3TNK

10.05.2008

12.35-15.40

Komerctiesības

Daņilova Izabella, doc.

07TNkL4

10.05.2008

15.40-18.50

Cilvēktiesības

Putāne Vija, vieslek.

07TNkL4

10.05.2008

12.35-14.05

Eiropas integrācijas pamati

Šimkuva Helēna, viesprof.

07TNkL 07TNkL2

10.05.2008

09.00-12.05

Vispārējā valstszinātne

Sprukulis Jānis, vieslek.

07TNkL1 07TNkL3

10.05.2008

12.35-14.05

Vispārējā valstszinātne

Sprukulis Jānis, vieslek.

07TNkL 07TNkL2

10.05.2008

15.40-18.50

Finanšu un nodokļu tiesības.Banku tiesības

Stenclava Brigita, doc.

07TNkL1 07TNkL3

10.05.2008

15.40-18.50

Finanšu un nodokļu tiesības.Banku tiesības

Stenclava Brigita, doc.