29.04.2008.

 

Ieplānots sarakstā

Izmaiņas

Grupa

Datums

Laiks

Studiju priekšmets

Docētājs

Datums

Laiks

1EPK

09.06.2008

18.00-21.05

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Tokarenko Anatolijs, doc.

14.05.2008

 

1EPK

12.06.2008

18.00-21.05

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Tokarenko Anatolijs, doc.

21.05.2008

 

1EPK

16.06.2008

18.00-21.05

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Tokarenko Anatolijs, doc.

03.06.2008

 

1EPK

19.06.2008

18.00-21.05

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Tokarenko Anatolijs, doc.

06.06.2008

 

07ENkK

10.05.2008

09.00-12.05

Ražošanas un pakalpojumu organizācija

Kozaka Gaļina, viesdoc.

17.05.2008

 

07ENkK

10.05.2008

12.35-14.05

Kvalitātes vadības sistēmas

Fjodorova S., viesdoc.

24.05.2008

15.45-18.50

1TNL
2TNL
1ENL
2ENL

10.05.2008

15.45-18.50

Eiropas integrācijas pamati

Šimkuva Helēna, viesprof.

17.05.2008

12.35-18.50

3ENnL

10.05.2008

13.00-16.05

Saimnieciskās tiesības

Timčuks Andrejs, lek.

17.05.2008

15.45-18.50

4ENnK

10.05.2008

12.30-13.30

Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana

Polovko Svetlana, doc.

17.05.2008

 

4ENnL

10.05.2008

13.30-14.30

Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana

Polovko Svetlana, doc.

17.05.2008

 

3ENnL

24.05.2008

09.00-12.05

Saimnieciskās tiesības

Timčuks Andrejs, lek.

 

12.35-14.05

3ENnL 07ENkLcr

10.05.2008

09.00-10.30

Nodokļi un nodevas

Fjodorova S., viesdoc.

24.05.2008

09.00-12.05

1TNK 2TNK

10.05.2008

09.00-12.05

Latvijas tiesības vēstures kontekstā

Šimkuva Helēna, viesprof.

24.05.2008

 

 

1TNK 2TNK

10.05.2008

12.35-15.40

Civila aizsardzība

Lamberte Ramona, lek.

24.05.2008

 

2ENL

10.05.2008

12.35-15.40

Prakse.Datoru tehnoloģijas ieskaite

Matvejevs Aleksandrs, doc.

24.05.2008

10.00

07TNkL 07TNkL2

12.04.2008

09.00-12.05

Eiropas integrācijas pamati

Šimkuva Helēna, viesprof.

24.05.2008

12.35-15.40

1ENK

10.05.2008

12.35-15.40

Prakse Datoru tehnoloģijas.

Kudrjavcevs Aleksandrs, doc.

31.05.2008

 

1ENK 2ENK

10.05.2008

09.00-12.05

Makroekonomika

Selivanova Ludmila, viesdoc.

31.05.2008

 

2ENK

10.05.2008

12.35-15.40

Svešvaloda

Zanda Elza, lek.

14.06.2008

 

3TNK

10.05.2008

15.45-16.30

Tiesu prakse.Civillietas un adm.procesā

Voronkova Raisa, doc.

31.05.2008

 

07ENkLk 07ENkLcr

10.05.2008

12.35-15.40

Finansu pamati

Polovko Svetlana, doc.

07.06.2008

19.00