22.04.2008.

 

Ieplānots sarakstā

Izmaiņas

Grupa

Datums

Laiks

Studiju priekšmets

Docētājs

Datums

Laiks

Docētājs

1SaPL

22.04.2008

10.35-12.05

Ievads profesijā

Velse Anna, doc.

29.04.2008

 

 

1SaPK

22.04.2008

12.35-14.05

Ievads profesijā

Velse Anna, doc.

29.04.2008

 

 

1SaPK

23.04.2008

12.35-14.05

Komunikācija

Velse Anna, doc.

30.04.2008

 

 

1SaPL

24.04.2008

09.00-10.30

Komunikācija

Velse Anna, doc.

08.05.2008

 

 

2SaPL

24.04.2008

10.35-12.05

Komunikācija

Velse Anna, doc.

08.05.2008

 

 

1TPK 2TPK

09.05.2008

18.00-21.05

Ārvalstu tiesību vēsture

Pegaševs Andrejs, doc. 

30.05.2008

 

 

1EPL

05.05.2008

18.00-21.05

Varbūtību teorija un mat. statistika

Rasnačs Oskars

09.05.2008

 

 

4TNkL3

10.05.2008

15.45-18.50

Dzelzceļa un autopārvadājumu tiesiskais nodrošinājums

Sprukulis Jānis 

26.04.2008

 

 

3TNK

10.05.2008

12.35-15.40

Intelektuālā īpašuma tiesības.Datori un likumdošana

Ļūļa-Frankēvica Māra, doc. 

24.05.2008 

10.00

 

07ENkLk 07ENkLcr

21.06.2008

12.35-13.20

Kvantitatīvas metodes ekonomikā

 

17.05.2008

15.45-18.50

Kazakeviča Elita, vieslek.

07ENkLk 07ENkLcr

31.05.2008

12.35-13.20

Kvantitatīvas metodes ekonomikā

 

 

 

Kazakeviča Elita, vieslek.

07ENkLk 07ENkLcr

07.06.2008

09.00-12.05

Kvantitatīvas metodes ekonomikā

 

 

 

Kazakeviča Elita, vieslek.

07ENkLk 07ENkLcr

10.05.2008

15.45-18.50

Ražošanas un pakalpojumu organizācija

Jakubāne J., vieslek.

07.06.2008

 

 

07ENkLk 07ENkLcr

17.05.2008

15.45-18.50

Ražošanas un pakalpojumu organizācija

Jakubāne J., vieslek.

14.06.2008

 

 

07ENkLk 07ENkLcr

07.06.2080

15.45-18.50

Ražošanas un pakalpojumu organizācija eksāmens

Jakubāne J., vieslek.

21.06.2008

 

 

1TDL

21.04.2008

12.35-15.40

Vispārējā valstszinātne

Sprukulis Jānis

23.04.2008

09.00-12.05

 

1TDL

28.04.2008

12.35-15.40

Vispārējā valstszinātne

Sprukulis Jānis

30.04.2008

13.30

 

1TDL

12.05.2008

12.35-15.40

Vispārējā valstszinātne

Sprukulis Jānis

14.05.2008 

 

 

1TDL

19.05.2008

12.35-15.40

Vispārējā valstszinātne

Sprukulis Jānis

21.05.2008

14.10-17.15

 

1TDL

07.04.2008

12.35-15.40

Vispārējā valstszinātne

Sprukulis Jānis

04.06.2008

14.10-17.15

 

1TDL

14.04.2008

12.35-15.40

Vispārējā valstszinātne

Sprukulis Jānis

11.06.2008

14.10-17.15

 

1TDL

02.06.2008

12.35-15.40

Vispārējā valstszinātne eksāmens

Sprukulis Jānis

18.06.2080

14.10

 

2SaPL

22.04.2008

09.00-10.30

Mūsdienu latviešu valodas terminoloģijas un stilistikas problemas

Zirnīte Daiga, doc.

29.04.2008

 

 

1SaPK

22.04.2008

10.35-12.05

Dzimtās valodas stilistika

Zirnīte Daiga, doc.

29.04.2008

 

 

1SaPL

22.04.2008

12.35-14.05

Dzimtās valodas stilistika

Zirnīte Daiga, doc.

29.04.2008