2.04.2008.

 

Ieplānots sarakstā

Izmaiņas

Grupa

Datums

Laiks

Studiju priekšmets

Docētājs

Datums

Laiks

1TDL

03.04.2008

12.35-15.40

Ārvalstu tiesību vēsture

Šimkuva H., viesprof.

notiks vēlāk

 

07TNkL

07TNkL2

05.04.2008

09.00-12.05

Eiropas integrācijas pamati

Šimkuva H., viesprof.

notiks vēlāk

 

07TNkL1

07TNkL3

05.04.2008

12.35-15.40

Eiropas integrācijas pamati

Šimkuva H., viesprof.

notiks vēlāk

 

1TPK

02.04.2008

18.00

Ieskaite Konstitucionālajās tiesībās

Voronkova R., doc.

15.04.2008

 

1TPK 2TPK

04.04.2008

18.00

Ārvalstu tiesību vēsture

Pegaševs A., doc.

10.04.2008

 

3ENL

05.04.2008

09.00-10.25

Vides ekonomika

Polovko S., doc.

17.05.2008

 

07EnkLcr

17.05.2008

09.00

Ieskaite Mikroekonomikā

Polovko S., doc.

 

10.30-12.05

1SaPK

07.04.2008

 

visas lekcijas

Ļebedeva I., doc.

26.05.2008

 

1SaPL

2SaPL

08.04.2008

 

visas lekcijas

Ļebedeva I., doc.

27.05.2008

 

1SaPK

1SaPL

09.04.2008

 

visas lekcijas

Ļebedeva I., doc.

28.05.2008

 

1SaPK

14.04.2008

 

visas lekcijas

Ļebedeva I., doc.

02.06.2008

 

1SaPL

2SaPL

15.04.2008

 

visas lekcijas

Ļebedeva I., doc.

03.06.2008

 

1SaPK

1SaPL

16.04.2008

 

visas lekcijas

Ļebedeva I., doc.

04.06.2008

 

3TVL

17.04.2008

18.00

Profesionālā ētika

Samoviča J., doc.

patstāvīgais darbs referātu tēmu sagatavošanā (referātu temati izziņoti)

 

3TNL

05.04.2008

15.45-18.50

Ieskaite

Intelektuālā īpašuma tiesības

Ļūļa-Frankēvica M., doc.

19.04.2008

 

3TNK

05.04.2008

12.35-15.40

Intelektuālā īpašuma tiesības

Ļūļa-Frankēvica M., doc.

19.04.2008

 

3TNK

12.04.2008

09.00-12.05

Ieskaite

Intelektuālā īpašuma tiesības

Ļūļa-Frankēvica M., doc.

10.05.2008

12.35-15.40

4TNL

24.05.2008

12.35-15.40

Prakse. Kriminālistika

Laiviņš J., doc.

07.06.2008

09.00-12.05

4TNL

07.06.2008

12.35

Ieskaite praksē kriminālistikā

Laiviņš J., doc.

07.06.2008

12.10

1TPK

07.05.2008

18.00

Prakse lietvedībā

Daņilova I., doc.

06.05.2008

 

1TPK

28.05.2008

18.00

Prakse lietvedībā

Daņilova I., doc.

27.05.2008

 

2TPK

16.04.2008

18.00

Prakse lietvedībā

Daņilova I., doc.

02.04.2008

 

3TNK

12.04.2008

15.45-18.50

Prakse. Civiltiesības. Līgumiskās tiesības

Daņilova I., doc.

10.05.2008

09.00-12.05

3TNK

12.04.2008

12.35-15.40

Darba tiesības

Daņilova I., doc.

12.04.2008

09.00-12.05

3ENnL

4ENnL

19.04.2008

10.30

Finanšu grāmatvedība

Jevinga I.,viesdoc.

29.03.2008

12.45

4ENnL

19.04.2008

10.30

Finanšu grāmatvedība

Jevinga I.,viesdoc.

05.04.2008

 

07ENkK

 

 

Mikroekonomika, konsultācija

Seļivanova L., viesdoc.

19.04.2008

12.35-14.05

07ENkK

 

 

Mikroekonomika, eksāmens

Seļivanova L., viesdoc.

19.04.2008

14.10

2ENL

05.04.2008

09.00-12.05

Ekonomiskā statistika

Rubanovskis A., viesdoc.

12.04.2008

 

2ENL

26.04.2008

12.35

Ekonomiskā statistika, ieskaite

Rubanovskis A., viesdoc.

19.04.2008

 

4TNkL

4TNkL1

4TNkL2

4TNkL3

4TNkL4

 

 

Investīciju tiesības, ieskaite nesekmīgiem studentiem; nosacījums: iepriekš nodot referātu pa e-pastu tatjana.jukna@gmail.com

Jukna T., vieslek.

19.04.2008

12.35