5.03.2008.

Grupa Datums Laiks Studiju priešmets Docētājs Izmaiņas
 
4TNkL1
 
15.03.2008.
 
15:45-18:50
 
Komerctiesības
 
Mizovska L.,
vieslek.
 
8.03.2008.
18:55-19:40
un
29.03.2008.
18:55-19:40
un
5.04.2008.
18:55-20:25