26.02.2008.

Docētājs Studiju priešmets Datums Laiks Grupa Izmaiņas
 
Hermanis V.
 
Politoloģijas pamati
 
 
28.02.2008.
 
18:00-21:05
 
1TPL
 
nodarbība tika aizstāvēta ar mājas darbu par tēmu “Latvijas politiskās sistēmas attīstība 1990-2007.g.”
 
Mizovska L.
 
Komerctiesības,
eksāmens
 
 
1.03.2008.
 
15:45
 
4TNkL3
 
14:00
 
Tokarenko A.
 
Augstākā matemātika,
konsultācija
 
 
1.03.2008.
 
9:00-12:05
 
1ENK
2ENK
 
29.02.2008.
18:00
 
Tokarenko A.
 
Augstākā matemātika,
eksāmens
 
 
1.03.2008.
 
12:35-15:40
 
1ENK
2ENK
 
9:00