RizVN Login


IES (London) paaugstināja STA reitingu

2013. gadā Sociālo tehnoloģiju augstskolu reitings tika pacelts līdz augstam līmenim, ar formulējumu „Augstskola, kas regulāri rāda stabilu rezultātu”. International Education Society (IES London) Tika nodibināta kā programmas YOUTH organizācija-juridiskā mantiniece. No 1993. līdz 1996. gadam, programmas PHARE vadībā un ar tās finansiālo atbalstu, bija realizēts Lielbritānijas, Polijas, Īrijas un Čehijas Republikas kopīgs projekts. Programmas YOUTH ietvaros tika izpētīta problemātika, kas saistīta ar dažādu pasaules valstu izglītības iestāžu absolventu darbiekārtošanu. Veiktā pētījuma rezultātā bija atklāts, ka viena no galvenajām darbiekārtošanas problēmām ir starptautiska dokumenta – sertifikāta neesamība, kas varētu sniegt darba devējam informāciju par pretendenta uz vakanci iegūtās izglītības kvalitāti. Dati, kas iegūti pētīšanas gaitā, tika likti projekta Certificate pamatā. Projekta Certificate mērķis ir atsevišķu izglītības subjektu un viņu darbības novērtēšanas kritēriju apvienošana. IES rīko izglītības iestādes un tās mācību programmu sertifikāciju. Sertifikācijas rezultāts ir starptautiskās apliecības, kas dod skaidru un precīzu priekšstatu par to, ko un kur students pabeidza, kādā apjomā un kādā līmenī tika īstenota konkrētu mācību programmu nodrošināšana no pasniedzēju puses. Ar starptautisko sertifikātu palīdzību, IES veic izglītības subjekta un viņa produktu esošā līmeņa novērtējumu.

Informācijas centrs

+371 67 461 281