RizVN Login


Rektors Juris Zaķis AIP sastāvā

Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektors Juris Zaķis ir apstiprināts Augstākās Izglītības Padomes jaunajā sastāvā (AIP). STA rektoru deleģēja Privāto augstskolu asociācija. Augstākās izglītības padome (AIP) ir Latvijas Republikas patstāvīga institūcija, kas izstrādā augstākās izglītības valsts stratēģiju, īsteno augstskolu, valsts institūciju un sabiedrības sadarbību augstākās izglītības attīstīšanā, pārrauga augstākās izglītības kvalitāti, nodrošina kvalitatīvu lēmumu par augstāko izglītību pieņemšanu. Saskaņā ar „Augstskolu likuma” 66. pantu, Saeima apstiprina AIP uz četriem gadiem, divpadsmit locekļu sastāvā. Padomes locekļi no sava vidus aizklātā balsošanā ievēlē Padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

Informācijas centrs

+371 67 461 281