RizVN Login


STA Starptautiskā konference

Sociālo tehnoloģiju augstskolas Tiesību zinātņu katedra 2013. gada 24.–25. maijā rīko starptautisku zinātniski praktisku konferenci „Tiesību attīstība mūsdienu sabiedrībā” Konferences darbā aicināti piedalīties zinātniskie un praktiskie darbinieki, mācību iestāžu pasniedzēji, doktoranti, maģistranti un aspiranti no Eiropas Savienības valstīm un NVS. Konferences darbs tiek plānots šādās sekcijās:
1. Publiskās tiesības
2. Privāttiesības
Pieteikumus par piedalīšanos konferences darbā un referātu lūdzam iesniegt līdz 2013. gada 15.aprīlim.
Pieteikums un referāts jāiesniedz elektroniskā veidā.
IELŪGUMS

Informācijas centrs

+371 67 461 281