108TPK

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Buzanovs

Aleksejs

2

Daugaviete

Jeļena

3

Denisova

Irina

4

Dūme

Edgars

5

Geleteja

Tatjana

6

Hļebina

Natālija

7

Ļeonoviča

Aļona

8

Mihailovs

Igors

9

Samkeviča

Aļesja

10

Šavļuka

Nadežda

 

 

108TPK

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1. līmenis

132,00Ls

66,00Ls

66,00Ls

66,00Ls

66,00Ls

132,00Ls*

66,00Ls*

66,00Ls*

132,00Ls*

792,00Ls

396

2. līmenis

150,00Ls

75,00Ls

75,00Ls

75,00Ls

75,00Ls

150,00Ls*

75,00Ls*

75,00Ls*

150,00Ls*

900,00Ls

450

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.