108TNL

Nr

Uzvārds

Vārds

1.                   

Bērziņa-Vasiļjeva

Beata

2.                   

Cālīte

Aelita

3.                   

Čivčišs

Ivars

4.                   

Danišs

Artūrs

5.                   

Dorožka

Andrejs

6.                   

Driņķe

Zanda

7.                   

Duge

Madara

8.                   

Dzerkalis

Arturs

9.                   

Geilaša

Sintija

10.               

Geilašs

Mareks

11.               

Ivanova

Ilona

12.               

Kreicere

Lāsma

13.               

Kurka

Liene

14.               

Kurnigina

Marina

15.               

Laganovskis

Artis

16.               

Lasmane

Liene

17.               

Lazdiņš

Mintauts

18.               

Lubarts

Andris

19.               

Morkotune

Natālija

20.               

Ņikandrova

Arita

21.               

Odziļeviča

Diāna

22.               

Pintāne

Ieva

23.               

Rancāns

Atis

24.               

Seļezņova

Olga

25.               

Skvorcovs

Vilnis

26.               

Štālberga

Aksana

27.               

Strazdiņa

Zane

28.               

Stūrīte

Lolita

29.               

Tutāne

Diāna

30.               

Vidžupa

Lilita

31.               

Zagorskis

Armands

32.               

Zilgme

Gatis

33.               

Zoltnere

Sandra

 

108TNL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1. līmenis

114,00Ls

57,00Ls

57,00Ls

57,00Ls

57,00Ls

114,00Ls*

57,00Ls*

57,00Ls*

114,00Ls*

684,00Ls

342

2. līmenis

130,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

130,00Ls*

65,00Ls*

65,00Ls*

130,00Ls*

780,00Ls

390

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.