108TNK

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Artamonovs

Andrejs

2

Avsejenkovs

Aleksejs

3

Bovgira

Tatjana

4

Lazdiņa (Lazdinya)

Snižana (Snizhana)

5

Leonoviča

Karina

6

Makštarjovs

Vasīlijs

7

Matvijenko

Olga

8

Minha

Vlada

9

Pavloviča-Viļčinska

Anastasija

10

Pavlovičs-Viļčinskis

Igors

11

Sekļucka

Jekaterina

12

Semena

Rita

13

Škipare

Aļona

14

Sļadzs

Vitālijs

15

Šušpanova

Jeļena

16

Zalovs

Vadims

 

 

108TNK

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1. līmenis

114,00Ls

57,00Ls

57,00Ls

57,00Ls

57,00Ls

114,00Ls*

57,00Ls*

57,00Ls*

114,00Ls*

684,00Ls

342

2. līmenis

130,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

130,00Ls*

65,00Ls*

65,00Ls*

130,00Ls*

780,00Ls

390

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.