108TDL

Nr

Uzvārds

Vārds

1.                   

Āboliņa

Laura

2.                   

Avgustova

Aina

3.                   

Biseniece

Alīna

4.                   

Dimante

Irēna

5.                   

Freiberga

Elīna

6.                   

Gončoronoks

Kristaps

7.                   

Gordijenko

Nadežda

8.                   

Grandāne

Madara

9.                   

Ķiris

Mārtiņš

10.               

Klāsups

Raitis

11.               

Kļaviņa

Sintija

12.               

Moroza

Madara

13.               

Pavasaris

Oskars

14.               

Petrikas

Dāvis

15.               

Pincere

Kristīna

16.               

Rasiņa

Kristīna

17.               

Stirna

Edgars

18.               

Sūna

Kristaps

19.               

Svilpe

Jurģis

20.               

Vasiļjeva

Viktorija

 

 

108TDL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1. līmenis

132,00Ls

66,00Ls

66,00Ls

66,00Ls

66,00Ls

132,00Ls*

66,00Ls*

66,00Ls*

132,00Ls*

792,00Ls

396

2. līmenis

150,00Ls

75,00Ls

75,00Ls

75,00Ls

75,00Ls

150,00Ls*

75,00Ls*

75,00Ls*

150,00Ls*

900,00Ls

450

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.