108SaPL

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Aleksejeva

Elīna

2

Bleidele

Lelde

3

Diena

Sindija

4

Ločmelis

Uģis

5

Maševskis

Kristaps

6

Ozola

Krista

7

Purviņš

Edgars

 

 

108SaPL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1.līmenis

156,00Ls

78,00Ls

78,00Ls

78,00Ls

78,00Ls

156,00Ls

78,00Ls

78,00Ls

156,00Ls

936,00Ls

468

2.līmenis

174,00Ls

87,00Ls

87,00Ls

87,00Ls

87,00Ls

174,00Ls

87,00Ls

87,00Ls

174,00Ls

1044,00Ls

522

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.