108SaPK

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Balabolina

Aļesja

2

Berestovs

Sergejs

3

Gorbačova

Olga

4

Govorova

Anastasija

5

Greidāne

Alīna

6

Pahomova

Anastasija

7

Terentjeva

Taisija

8

Vekere

Anastasija

9

Veļikanova

Nataļja

 

 

108SaPK

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1.līmenis

156,00Ls

78,00Ls

78,00Ls

78,00Ls

78,00Ls

156,00Ls

78,00Ls

78,00Ls

156,00Ls

936,00Ls

468

2.līmenis

174,00Ls

87,00Ls

87,00Ls

87,00Ls

87,00Ls

174,00Ls

87,00Ls

87,00Ls

174,00Ls

1044,00Ls

522

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.