108EPL

Nr

Uzvārds

Vārds

1.

Balodis

Kristaps

2.

Kosareva

Nataļja

3.

Lidemanis

Ēriks

4.

Ļuta

Jekaterina

5.

Rubcova

Jevgēnija

6.

Siliņa

Sarmīte

7.

Sorokina

Viktorija

8.

Žicka

Karina

9.

Zutis

Zigmārs

 

 

108EPL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1. līmenis

132,00Ls

66,00Ls

66,00Ls

66,00Ls

66,00Ls

132,00Ls*

66,00Ls*

66,00Ls*

132,00Ls*

792,00Ls

396

2. līmenis

150,00Ls

75,00Ls

75,00Ls

75,00Ls

75,00Ls

150,00Ls*

75,00Ls*

75,00Ls*

150,00Ls*

900,00Ls

450

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.